Overijsselse Vrijwilligersprijs 2018
Winnaars_OVP_2017.original.jpg

Info en Tips

Zonder goede en zo uitgebreid mogelijke informatie over uw favoriete vrijwilliger of -organisatie is het voor de jury natuurlijk onmogelijk om een goed 'oordeel'' over uw favoriet te kunnen hebben. Dus alleen de omschrijving: 'dit is een topper', is weliswaar duidelijk, maar de jury laat zich toch beter overtuigen door een goede beschrijving van alle klussen die iemand doet, de brede inzet van iemand, de onmisbare rol van die vrijwilliger in een buurt of vereniging, een unieke, vernieuwende aanpak, enzovoort. Dus een belangrijke tip is: omschrijf zo duidelijk en uitgebreid mogelijk waarom uw kandidaat het verdient om beloond te worden met de OVP!

U krijgt in een brief uw nominatie toegezonden met de daarbij behorende tekst. Checkt u vantevoren of de tekst kloppend is of dat er dingen in staan die u niet geplaatst wil hebben? Geeft u geen reactie, dan gaan wij ervan uit dat wij deze tekst op onze pagina kunnen plaatsen.


De regel is dat de winnaars van de eerste prijs (publieksprijs en juryprijs) van het afgelopen jaar niet wederom genomineerd kunnen worden. Verder heeft de Overijsselse Vrijwilligersprijs bewust geen strikte criteria vastgesteld, aan de hand waarvan wordt bepaald of iemand voor de prijs in aanmerking komt. De jury wil zo weinig mogelijk drempels opwerpen, omdat eigenlijk iedere vrijwilliger een grote pluim verdient. Uiteraard gebruikt de jury bij de eindbeoordeling wel een aantal eigen uitgangspunten bij het bepalen van de winnaars. Welke dat zijn wordt elk jaar opnieuw vastgesteld (zie hierover ook bij het volgende item).


Nee, het is voor de jury niet doorslaggevend dat iemand al tientallen jaren vrijwilligerswerk doet. Het kan wel een van de elementen zijn die meespelen bij de jurybeoordeling, maar het is zeker niet zo dat alleen vrijwilligers met een heel lange staat van dienst voor de prijs in aanmerking komen. De jury weegt een heel aantal andere zaken mee, zoals: is iemand op meerdere terreinen actief, heeft iemand iets heel unieks of vernieuwends tot stand gebracht als vrijwilliger, enzovoort. Kortom: voor de Overijsselse Vrijwilligersprijs komt iedere Overijsselse vrijwilliger in aanmerking: jong of oud, man of vrouw, net begonnen als vrijwilliger of al jaren bezig, het maakt niet uit.


Nee, het is niet zo dat een vrijwilliger meer kans op de prijs maakt als bijvoorbeeld twintig personen ieder dezelfde vrijwilliger nomineren. Deze twintig voordrachten worden gebundeld tot een gezamenlijke voordracht. Het heeft dus geen zin om dezelfde persoon via een gecoördineerde actie heel vaak voor te laten dragen door verschillende mensen. Wel kan het slim zijn om in een gezamenlijke voordracht duidelijk te maken dat deze vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie door meerdere mensen als 'hun favoriet'' wordt beschouwd. Hoe beter de motivatie van de voordracht (zie boven) en hoe meer mensen deze voordracht steunen, hoe groter de kans dat de jury zich tot deze vrijwilliger voelt 'aangetrokken'. Overigens is het natuurlijk wel van belang dat zoveel mogelijk verschillende personen op uw favoriet stemmen voor de publieksprijs. Vanaf half januari 2019 kunnen alle inwoners van Overijssel hun stem uitbrengen op hun eigen favoriet. Dat kan op deze website.


Wij willen graag uw eigen e-mailadres hebben om u te kunnen melden dat uw nominatie door ons in goede orde is ontvangen. Na uw geslaagde nominatie ontvangt u zelf geen post of mail meer van ons. Natuurlijk worden de genomineerde vrijwilligers of -organisaties wel op de hoogte gebracht van het feit dat ze zijn voorgedragen en door wie. Wij hebben daarom ook graag dat u het e-mailadres van de genomineerde invult. Dit willen wij gebruiken om deze over de verdere gang van zaken te informeren, wanneer dat nodig is. Alle gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de Overijsselse Vrijwilligersprijs, u hoeft dus niet bang te zijn dat wij ze aan anderen verstrekken. Als u geen e-mailadres heeft, kunt u natuurlijk toch gewoon uw favoriet aanmelden.


Een referentie is nodig om er zeker van te zijn dat de OVP alleen wordt uitgereikt aan mensen en organisaties die het echt verdienen. Vaak worden de nominaties op verschillende manieren ‘gecheckt’, onder meer door iemand te bellen die als referentie is opgegeven. Dit doen we het liefst bij een andere persoon dan de aanmelder, om op die manier een tweede, onafhankelijke mening te horen. Daarom willen we dus graag de naam en het telefoonnummer van iemand waar wij nadere informatie kunnen inwinnen.


Na uw aanmelding ontvangt u per mail een bevestiging dan deze door ons goed is ontvangen, Daarna ontvangt u van ons geen post of e-mail meer. De verdere correspondentie vindt uitsluitend nog plaats met de genomineerde, die ook te horen krijgt dat u hem of haar heeft aangemeld. De genomineerde vrijwilliger of organisatie wordt uitgenodigd voor de uitreiking op vrijdag 8 februari 2019 en kan bijvoorbeeld zelf bepalen wie mee mag naar dit feest.


Allereerst: van harte gefeliciteerd!

Allereerst willen wij u (nogmaals) van harte feliciteren met het feit dat iemand (of een organisatie) u heeft voorgedragen als Overijsselse Vrijwilliger of Vrijwilligersorganisatie van 2018. Uw bijdrage aan de samenleving wordt door anderen opgemerkt en gewaardeerd!

In deze rubriek vindt u antwoorden op vragen die u mogelijk heeft over uw voordracht. Ook vindt u hier actuele informatie over de verdere gang van zaken, zoals de jurering, de procedure voor de publieksprijs en de feestelijke uitreiking op vrijdag 8 februari 2019.


Onder het kopje "Stemmen" kunt u één stem uitbrengen op een vrijwilliger en één stem uitbrengen op een vrijwilligersorganisatie. U doet dit door op het kopje "Stemmen" te klikken. Daarna ziet u twee knoppen, eentje voor organisaties en eentje voor vrijwilligers. Dan klikt u op één van deze knoppen. Dan ziet u een kaart van Overijssel, en in dit kaartje kunt u op een regio klikken. U kunt ook naar een regio gaan in het rijtje regio's aan de linkerkant. Daarna kunt u op een vrijwilliger of organisatie klikken om meer informatie te lezen. Als u een keuze heeft gemaakt, scrolt u naar onderen en vult uw e-mailadres in. Let u er daarbij op dat u een correct gespeld en bestaand e-mailadres invult. Als u dit heeft gedaan, ontvangt u op het ingevulde e-mailadres een activatiemail met daarin een link waarop u moet klikken om uw stem te activeren. Klikt u niet op deze link, dan telt uw stem niet mee.


Als u geen activatiemail heeft ontvangen, dan kan het zijn dat u uw e-mailadres verkeerd heeft gespeld, of een niet-bestaand e-mailadres heeft ingevoerd. U kunt dan nogmaals uw e-mailadres invoeren.


Begin 2019 ontvangt u de definitieve uitnodiging voor de feestelijke uitreiking op vrijdag 8 februari 2019 in Zwolle. Aan het programma, inclusief de tijden, wordt nu nog hard gewerkt. Het wordt een heel gezellige middag waarop van alles te doen is. Met als slagroom op de taart de uitreiking van de OVP. Misschien wel aan u! Reserveert u dus vast de middag voor een bezoek aan Zwolle.


In beginsel kunt u - inclusief u zelf - met vier personen aanwezig zijn. Mocht u met meer mensen aanwezig willen zijn, dan kunt u dat doorgeven per mail naar carends@arcon.nl. Dan gaan wij ons best doen om u daarin tegemoet te komen.


We willen u of uw organisatie die dag de waardering geven die u verdient. Met de foto kunnen we u of uw organisatie goed in beeld brengen bij de andere aanwezigen. Ook wordt de foto geplaatst op onze website, zodat u duidelijk zichtbaar bent in woord en beeld voor iedereen die een stem wil uitbrengen voor de publieksprijs.


Hoewel we natuurlijk hopen dat iedereen de feestelijke uitreiking kan bijwonen, blijkt in de praktijk altijd dat een aantal mensen het simpelweg niet redt (vakantie, ziekte, werk, e.d.). We stellen het prijs als u dat via e-mail (carends@arcon.nl) of telefonisch dit aan ons meldt. Dat willen we natuurlijk ook graag weten om goed in beeld te hebben of alle potentiële kandidaten voor het podium ook daadwerkelijk aanwezig zullen zijn!! Dus graag uiterlijk 10 dagen voor de uitreiking aan- of afmelden!


De OVP kent meerdere prijzen. Prijzen aan vrijwilligersorganisaties bestaan uit een geldbedrag dat enkele dagen na de uitreiking wordt overgemaakt op de rekening van hen. De prijzen voor individuele vrijwilligers worden uitbetaald in overleg met de winnaars: dit kan in cash, maar het kan ook in de vorm van iets waarmee een hartenwens wordt vervuld: bijvoorbeeld om een speciaal kunstwerk aan te schaffen, een leuke reis te maken, het theaterabonnement 'op te leuken' om maar een paar voorbeelden te noemen. Zaken waar je misschien niet meteen geld voor (over) hebt, maar die nu opeens probleemloos kunnen worden geregeld.


Zowel bij de individuele vrijwilligers als bij de organisaties stelt de jury drie prijzen ter beschikking. De waarde is respectievelijk € 1000, € 650 en € 350. Daarnaast wordt er een trendprijs (€ 500) uitgereikt. Hiernaast kent de OVP nog publieksprijzen met een waarde van € 500,-


Het parkeerterrein voor het provinciehuis, waar u gratis kunt parkeren, heeft slechts een beperkte capaciteit. Het beste alternatief is dan De Turfmarkt, waarvoor wel betaald moet worden. Een routebeschrijving en informatie over parkeergelegenheid kunt u hier inzien/downloaden.Overijsselse Vrijwilligersprijs 2018

Arcon, 085 - 273 5860
Contactpersoon: Claudia Arends
carends@arcon.nl

Arcon