Zoek genomineerde:


… of zoek in gemeente:


genomineerde: 
Scoop Welzijn in Almelo

Scoop Welzijn is een organisatie die vooral door vrijwilligers zijn doelen behaald. Hicran Icin heeft twee huiskamerprojecten opgezet en is bezig met de 3de. Alle 3 in aparte wijken in Almelo. Het huiskamerproject is bedoeld voor allochtone vrouwen die niet beperkt genoeg zijn voor een dagbesteding, maar wel lichamelijk of psychische problemen hebben, vaak uit zoch dit in issolatie en depressie. Dankzij het huiskamerproject kunnen zij 2 keer per week deelnemen aan dit project.

De huiskamperprojecten worden door vrijwilligers, stagiare en scoop medewerker Hicran Icin gerund. De dag start met een mededeling en groepsgesprek, vervolgens worden er activiteiten, spellen, handwerk, taalcursus gegeven en men sluit af met gezamenlijk eten. Als deelnemers post hebben die ze niet begrijpen nemen ze dit mee en wordt er ook in een apart ruimte aan hun administratie gewerkt. Verder worden er voorlichtingen gegeven door bijvoorbeeld iemand van Ggd, psycholoog of brandweerman. Zonder de vrijwilligers kon dit project niet bestaan. Per groep nemen er minimaal 25 vrouwen deel.

Vul het formulier online form in.

Reageer!Alle genomineerden uit deze gemeente: