Zoek genomineerde:


… of zoek in gemeente:


genomineerde: 
Gerrit Hoogenboom uit Lemelerveld

Gerrit is een zeer betrokken burger die zich op alle manieren inzet voor Lemelerveld. Uitgangspunt is altijd; iedereen doet mee! Het maakt niet uit wie het organiseert als het maar gedaan wordt!

Wat hem bijzonder maakt is dat hij nooit denkt in onmogelijkheden, maar altijd in mogelijkheden! Onder zijn voorzitterschap zijn er al vele mooie projecten in het leven geroepen. O.a.

  • Koffiehus de Kletsmajoor; volledig gerund door vrijwilligers en mensen met een beperking. Veelal ook een uitstekende leer/ervaringsplek voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt)
  • Lemelerveld werkt; een project dat zorgt voor begeleidingen ondersteuning voor iedereen die op zoek in naar werk
  • Kroonplein Collectief; hoe lossen we de leegstand van winkelpanden op en hoe kunnen we startende ondernemers op weg helpen
  • RIBW ( beschermde woonvorm) heeft een mooie plek gekregen in het dorp mede door inzet van Gerrit. Dit alles onder de paraplu van Kulturhus de Mozaïek.

Daarnaast staat Gerrit zijn mannetje als het gaat om voorzieningen die het dorp dreigt kwijt te raken. Denk aan het gemeentelijk servicepunt in het Kulturhus. Gerrit maakt gebruik van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering, gaat in gesprek met de betreffende ambtenaar, stuurt mailtjes , brieven enz. Dit alles met als resultaat dat deze voorziening (weliswaar in afgeslankte vorm) voorlopig behouden blijft voor Lemelerveld. Daarnaast is hij zeer actief binnen de Brugkerk en heeft hij ervoor gezorgd dat er een jongerenwerker is aangesteld om jongeren betrokken te houden bij de kerk

Vul het formulier online form in.

Reageer!Alle genomineerden uit deze gemeente: