Zoek genomineerde:


… of zoek in gemeente:


genomineerde: 
De Groene Gramsberger in Loozen

De Groene Gramsberger wordt 11x per jaar huis-aan-huis bezorgd in Gramsbergen en haar buitengebieden op 1800 adressen. Bovendien worden 250 exemplaren verstuurd naar voornamelijk oud-Gramsbergers in Nederland en daarbuiten. Een digitale versie is te bekijken op http://www.gramsbergen.nl/over-gramsbergen/de-groene-gramsberger/digitale-edities 

Het blad wordt al 15 jaar uitgegeven en heeft tot doel de sociale cohesie en leefbaarheid in Gramsbergen te bevorderen. Dit zijn belangrijke pijlers in een kleine plattelandsgemeente. De artikelen gaan over mensen, zaken en verenigingen uit Gramsbergen of mensen/zaken die daar een sterke binding mee hebben. Eén van de rubrieken is in het plaatselijke dialect geschreven. Tevens gebruiken de Historische Vereniging Gramsbergen en Stadsbelang De Groene Gramsberger om te communiceren met hun leden en de inwoners van Gramsbergen.

De Groene Gramsberger zorgt er ook voor dat toekomstige activiteiten aandacht krijgen in de rubriek Agenda en Bijzondere Activiteiten. Bovendien zorgen wij voor het up-to-date houden van de agenda op www.gramsbergen.nl Een groep van 35 vrijwilligers zorgt voor de realisatie van dit blad. Dit zijn in de eerste plaats de schrijvers en fotografen gevolgd door eindredactie en vormgever en dit alles gefaciliteerd door een bestuur. De Groene Gramsberger heeft 1225 sympathisanten die elk jaar een vrijwillige bijdrage overmaken. Het blad wordt op elk postadres in Gramsbergen bezorgd, sympathisant of niet. Al met al heeft De Groene Gramsberger een breed draagvlak en kijken veel mensen uit naar de 3e woensdag in de maand. 

Vul het formulier online form in.

Reageer!Alle genomineerden uit deze gemeente: