Zoek genomineerde:


… of zoek in gemeente:


genomineerde: 
De Diepenheimse Schutterij in Diepenheim

De Diepenheimse Schutterij is een vereniging die al sinds 1923 bestaat. Elk jaar organiseert deze vereniging het jaarlijkse ‘dorpsfeest’, waar duizenden bezoekers op af komen. Naast het driedaagse feest, waarbij Diepenheim verbroedert in het laatste volle weekend van september, organiseert de Schutterij op de zaterdag een historische optocht door het Stedeke. Die ‘Uitrukken van de Schutterij’ wordt van groot historisch belang geacht en is sinds twee jaar bijgeschreven op de Nationale Inventaris van Immaterieel en Cultureel Erfgoed. Met functies als o.a. poortwachters, bielemannen, hellebaardiers, dames en marketentsters wordt onder leiding van de kapitein een tocht gemaakt langs drie van de Diepenheimse kastelen, het Nijenhuis, Huis te Diepenheim en het Warmelo. Hier ontvangt het koningspaar (de winnaars van de traditionele volksspelen van het voorgaande jaar) geschenken. Elk jaar is er een nieuw koningspaar dat het jaar erop in de optocht mee zal rijden in een antieke koets.

Naast de optocht ligt de hele organisatie van een driedaags groot feest in de handen van de vrijwilligers van de Schutterij. Een vaste club van ca. 50 personen bereidt het hele jaar door het programma voor. Tijdens het weekend zelf zijn er naar schatting 150 tot 200 vrijwilligers actief. Naast het eigen jaarlijkse feest is de Schutterij ook een vereniging die grote waarde heeft voor Diepenheimers zelf. Je kunt als lid altijd materialen lenen bij de Schutterij en de technische ploeg helpt mee bij andere grote evenementen in het kleinste stadje van Overijssel (waaronder de jaarlijkse grote kerstmarkt).

Diepenheim telt in de kern ca. 2.300 inwoners. Je kunt vanaf je zestiende lid worden van de Schutterij. Deze kent ruim 1.100 leden, dus een heel groot aantal inwoners is lid. Voor de jeugd van 12 tot 16 jaar is een aspirant-lidmaatschap mogelijk en daar wordt grif gebruik van gemaakt. Daarmee wordt duidelijk dat de Schutterij van groot belang is voor de toekomst van Diepenheim. Zij houdt ook het historische oude station in goede staat van onderhoud en zorgt ervoor dat dit pand ‘van en voor Diepenheimers’ is. De Diepenheimse Schutterij krijgt geen subsidie en is alom geliefd en verdient het om in 2017 de Overijsselse vrijwilligersprijs te krijgen.

Vul het formulier online form in.

Reageer!Alle genomineerden uit deze gemeente: