Zoek genomineerde:


… of zoek in gemeente:


genomineerde: 
Amnesty groep Zwolle in Zwolle

Amnesty groep Zwolle zet zich al jaren, en steeds actiever, in voor de mensenrechten. De leden van de Actiegroep verzamelen handtekeningen, collecteren, geven voorlichting en maken mensenrechten ook in Zwolle bespreekbaar. De Amnesty groep organiseert lokale acties die betrekking hebben op mensenrechten wereldwijd.

Naast lokale evenementen zet de actiegroep zich ook in voor landelijke acties, zoals Amnesty's Schrijfmarathon, de Internationale Vrouwendag, de Dag van de Mensenrechten en het Nationale Bevrijdingsfestival. Ook organiseren ze de collecte, in 14 wijken in Zwolle, met 375 collectanten.

De Schrijfgroep schrijft brieven naar autoriteiten over de hele wereld om mensenrechtenschendingen aan te kaarten. Ook schrijft de Schrijfgroep mails naar de ambassades van deze landen. De Zwolse Amnestygroep werkt hard om educatie meer in de regionale samenleving te brengen, en is bezig met het geven van lessen op lagere en middelbare scholen. De Amnesty groep zet zich volop en met veel enthousiasme en vastberadenheid in voor Amnesty!

Meer informatie: http://zwolle.amnesty.nl/

Vul het formulier online form in.

Reageer!Alle genomineerden uit deze gemeente: